Képzések

Alapképzési szakok


Építész-tervezőművész alapszak (BA)

Az építőművész alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében elsősorban a művészeti igényességet igénylő feladatok megoldásában – irányítás mellett – részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek.

  • Szakleírás letölthető pdf formátumban
  • Mintatanterv letölthető pdf formátumban
  • Követelmények letölthető pdf formátumban


Formatervező alapszak (BA)

A formatervező alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, aki tudományos és mesterségbeli ismereteik alapján a tárgy- és környezetalakítás, a desing bármely területén képesek önálló, a társadalom mindenkori állapotát kifejező, művészi értékű alkotások létrehozására. Az alkotó ember kulturális küldetését vállaló, értéket teremtő, értékeket közvetítő és védő, ennek érdekében széleskörű kommunikációs készségekkel – számítástechnika, idegen nyelv, vizuális technikák – felvértezett alkotó értelmiségi ember a képzés célja.

  • Szakleírás letölthető pdf formátumban
  • Mintatanterv letölthető pdf formátumban
  • Követelmények letölthető pdf formátumban


Tervezőgrafika alapszak (BA)

A tervezőgrafika alapképzési szak célja, hogy a három éves tanulmányait befejező hallgató tervező feladatait a mesterség általános és korszerű ismeretei birtokában, igényesen oldja meg. A BA fokozattal rendelkező tervező az alkalmazott grafika különböző területein önálló ill. a kapcsolódó területeken közös alkotó munkára képes. Az alapszak tanulmányi programja alapvetően gyakorlatorientált. 

 

  • Szakleírás letölthető pdf formátumban
  • Mintatanterv letölthető pdf formátumban
  • Követelmények letölthető pdf formátumban