TMDK

Tudományos és Művészeti Diákkör

A Tudományos és Művészeti Diákkör (TMDK) az egyetemi feladatokon túli szakmai munka szintere. Biztosítja a hallgatók számára az oktatói segítséget, mind kutatói, mind alkotói munkára ösztönöz. Lehetőség nyílhat egy-egy téma alaposabb vizsgálására ezenkívül cél, hogy a hallgatók alkotói tevékenységükben is támogatást kapjanak. A hallgatók megmérettethetik magukat az intézmény által szervezett kari konferencián, ahol a bemutatott munkákat, elméleti írásokataz intézmény tanárai bírálnak el. A konferenciára művészeti (műalkotás) és művészetelméleti (elméleti munka) szekcióban lehet jelentkezni. A legjobb diákok indulhatnak a kétévente megrendezett Országos Tudományos és Diákköri Konferencia (OTDK) művészeti szekcióján az Országos Művészeti Diákköri Konferencián (OMDK).

Intézeti TMDK felelős: Dr. Márfai Molnár László egyetemi docens