Mesterképzős grafikus hallgatóink szegedi szereplése

Szerző: KISS ISTVÁN

- 2015. december 10., csütörtök 00:00

Ebben a félévben a másodéves mesterképzősöknek egy valós kiállítás megtervezését ajánlottam feladatul. Ez a szegedi Móra Ferenc Múzeum Kass Galériájában létrehozandó fotódokumentációs kiállítás volt, amely a Kass Galéria 30 évéről számol be fényképek segítségével.

Régi kapcsolatban állok a múzeummal illetve a Galériával, mert még Kass János életében sokszor megfordultam ott és terveztem is kiállításokat. Az egyik ilyen alkalommal, ez év tavaszán kérdeztem meg az illetékes személyt, hogy van-e az elképzeléseik között olyan kiállítás, amely szóba jöhetne a hallgatóinknak tervezés céljára. Furcsa módon volt, és ezt a most megnyílt kiállítást említette. A célom ezzel az volt, hogy a mesterdiploma előtt álló hallgatók valóságos és felelősségteljes munkában is kipróbálhassák tehetségüket, képességeiket.

A megfelelő időben, az őszi félévünk elején a múzeum átadta a kiállítás anyagát. A hallgatóktól azt kértem, hogy mindenki alakítson ki saját koncepciót az elrendezésre, az egyébként nem túl mutatós anyag prezentálására. Miután ez megtörtént a félév közepe táján, kialakult a közös véleményünk arról, hogy melyik terv az, amely a legalkalmasabb a kivitelezésre. Így azután a kiválasztott hallgató készítette el a pontosan beméretezett tervet, amely a pontos felépítést segítette, a többiek pedig a részfeladatokat (a képaláírásokat, a fotók egységes feldolgozását, retusálását) végezték el. Ezzel párhuzamosan folyt a plakát- és meghívótervek készítése is, amelyeket kiválasztásra elküldtünk a múzeumnak.

Különlegessége lett a kiállításnak, hogy volt MOME-s estis hallgatóm, aki vagy 2 évvel ezelőtt tervbe vette, hogy Kass János jellegzetes kézírását szedhető fonttá tervezi, valóban elkészült ezzel a munkával, így a Kass idézeteket már a Kass font felhasználásával lehetett szedni.

A m
egbeszélt határidőre (két héttel a nyitás előtt) elküldtük az anyagot, a kinyomtatandó képeket az aláírásokkal, a felnagyított Kass portrékat, a kivágandó szövegidézeteket és a falra felfestendő Kass-mű részletének rajzát.

A megnyitó december 10-én délután volt, amelyre 3 hallgatóval együtt mentem el. A múzeuban szivélyesen fogadtak és jó véleménnyel voltak a megépült kiállításról. A megnyitóra megtelt a terem és amennyire a beszélgetésekből következtettem, általános tetszést aratott a kiállításunk. Az intézményünket és hallgatóinkat – Rosta Emesét, Kelemen Richárdot és Molnár Renátót – a megnyitó beszédben is elismerően említették.

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: