Az iniciálé – pályázat

Szerző: TYPOSZALON

- 2016. február 1., hétfő 12:19

INICIÁLÉ – avagy díszes kezdôbetû, amely a nyomtatott könyvek korát megelôzve szívesen használt eleme volt a kódexeknek. Például gondoljunk a P-re, a Gesta Hungarorum tankönyvekben, illusztrációként is gyakran szereplô oldalára, vagy tekintsünk bármely napjainkban használatos alkalmi kiadványra, ahol a tipográfus tervezô ezzel a felütéssel indítja el a szöveget. Nem önmagáért való szépelgés ez, azon kevés grafikai elemek egyike, amely kultúrákat köt össze. Alkalmazásában ugyan egyre ritkább, hogy rajzi elemekkel, miniatúrákkal társuljon, mégis, napjaink sok szép gyermekkönyvében az illusztrátor maga vállalja fel, hogy a mesét egy képbe foglalt kezdôbetûvel indítsa el. Okleveleknél, diplomáknál dekoratív, gyakran színnel kiemelt, sôt dombor nyomott vagy tónusba forgatott kalligrafikus kezdôbetûket alkalmaznak, mert ez is az ünepélyes külsô kelléke: látvány és tradíció. A TypoSzalon 2016-os kiállításának témája tehát az iniciálé! Olyan díszes kezdôbetûvel tervezett rövid, pár szavas – néhány soros kompozíciót várunk, amely ennek a hagyományos grafikai-nyomdai-kalligráfusi gesztusnak illô, egyedi – u n i k á l i s – bemutatása. 

Ha kedved van részt venni közös kiállításunkon, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézete meghívására, a fôkönyvtár Ferencziek terén található dísztermében rendezünk – feltehetôen áprilisban – akkor örömmel várjuk munkáidat. A kiállítást pro memoriam Dr. Voit Krisztina emlékének ajánljuk, a rendezvényhez várhatóan szakmai nap is társul, amelynek programjáról idôben értesítünk mindenkit…

Elvárások: a remélhetôen irodalmi anyag (mottó, idézet, vers) szövege dtp kivitelezéssel, színes printben kerülne bemutatásra, amelyhez az egyedi kompozícióban készült iniciálék szabadon társíthatók. Az eredeti lapok mérete A/5, azaz fekvô vagy álló formátumban 210 x 150 mm lehet. Bármely, a témához választott kreatív papírt szívesen látunk! Kérjük, hogy az idézetek eredetét (akár lábjegyzetes formában is) a mû elôoldalán helyezzétek el. A tervezô (legalább a hátoldalon) nevével, aláírásával szignálja. Fontos: A beválogatott munkákat a tervezôk a kiállítás helyszínén vagy Bornemisza Rozinál adhatja le legkésôbb április 15-ig.

Egyéb: aktuális információk Bornemisza Rozi címén: TypoSzalon, Budapest, Keleti Károly utca 20/B. – rozi.bornemisza@gmail.comnemzetközileg is jegyzett e-mail címen.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: